Styrelsen

Styrelsen består av:

Ordförande

 Emil Andersson

 

Sekreterare

Jan Forsberg

 

Vice ordförande

Christer Muhr

 

Vice sekreterare

Pär Hillbom

 

Kassör

Stefan Öhlander

 

Ledamöter

Dan Lövgren

Thomas Eriksson

 

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.